ติดตามสถานการณ์ที่ จ.ขอนแก่น หลัง วันที่19 พ.ค 53(ที่ รบ ได้สลายชุมนุม ณ ราชประสงค์) http://wp.me/PVZAt-c0

โฆษณา